на
5 ( 5 / 5 )
прежда Мега - 100% вълнена лента е 23 µm
на
5 ( 5 / 5 )
Колко микрона е преждата?